CENÍK:

INŽENÝRSKÁ ČINNOST:

KAŽDÁ  REALIZACE  ČI  STAVBA  JE JINÁ,

TAKŽE  I CENA  ZA DOZOR  SE MŮŽE LIŠIT PODLE 

ROZSAHU  POŽADOVANÝCH SLUŽEB,

OBJEMU STAVBY A JEJICH ZMĚN,

DOBY PROVÁDĚNÍ REALIZACE.

ČETNOST  STAVEBNÍHO DOZORU  NEBO  TECHNICKÉHO DOZORU

JE STANOVENA  PO VZÁJEMNÉ  DOHODĚ  NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ  STAVEBNÍKA 

A  POTŘEB  KONKRÉTNÍ STAVBY.

 

 

CENA TECHNICKÉHO  DOZORU  INVESTORA:

ORIENTAČNĚ:

-V PŘÍPADĚ  OBČASNÉHO  DOZORU    OD     688,-  / hodina   + doprava   (z Prahy 8)

 

 

-V PŘÍPADĚ  TECHNICKÉHO DOZORU  A  KONTROLY FINANCOVÁNÍ CELÉ STAVBY

cca  3%  Z ROZPOČTU STAVBY.

(KONTROLA JEDNOTKOVÝCH CEN A VÝMĚR PROSTAVĚNOSTI,

KONTROLA KVALITY PRACÍ NA STAVBĚ DLE ČSN A PROJEKTOVÉ DOKUMNTACE,

KONTROLA SOUPISU PROVEDENÝCH  PRACÍ DODAVATELE MĚSÍČNĚ,

KONTROLA VÍCE A MÉNĚ PRACÍ,

KONTROLA HARMONOGRAMU PRACÍ, FOTODOKUMENTACE STAVBY).

 


Kontakt

Ing. Jiří Pernica
182 00 Praha 8, Johanitská 285/34
702 155 355
45678286