TECHNICKÝ A STAVEBNÍ DOZOR

Stavební dozor pro objednatele,

 

Nabídka služeb:

Provádění na stavbě TECHNICKÉHO DOZORU, staveb.dozoru pro investora  jen v okolí Prahy severo-východ.

Dále případně pomoc při přebírání rodinných domů od developerů a stavebních firem pro budoucího majitele v Praze.

Zájemci o informace piště na kontaktní formulář nebo volejte na uvedený kontakt.

 

  Dozorová činnost na stavbách dle stavebního zákona č.183/2006 Sb. a potřeb zákazníka je např.:

Kontrola rozpočtů staveb, čerpání a prostavěnosti, termínů stavby,  kontrola stavebního deníku, revizí, požadovaných zkoušek,  organizace kontrolních dnů,  spolupráce s autorským dozorem, projektantem,  kontrola kvality prováděných prací,  fotodokumentace v průběhu stavby,  stavební dozor zajišťuje přejímací řízení, včetně vypracování protokolu o předání a převzetí stavby, přílohy s vady a nedodělky.

  Realizované stavby:

Jedná se o pozemní stavby, převážně BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY, administrativní objekty, budovy pro kulturu, obchod a služby, atd.

Praxi ve stavebnictví mám 20 let jako stavbyvedoucí.

Osvědčení o autorizaci č.0008321 ČKAIT.

Každá stavba (dílo) nese řadu technických odborných problémů, které je nutné ihned na stavbě řešit. Proto je vhodné si na realizaci stavby přizvat odborníka, technický dozor.


Kontakt

Ing. Jiří Pernica
182 00 Praha 8, Johanitská 285/34
702 155 355
45678286