CENÍK:

INŽENÝRSKÁ ČINNOST:

KAŽDÁ  REALIZACE  ČI  STAVBA  JE JINÁ,

TAKŽE  I CENA  ZA DOZOR  SE MŮŽE LIŠIT PODLE 

ROZSAHU  POŽADOVANÝCH SLUŽEB,

OBJEMU STAVBY A JEJICH ZMĚN,

DOBY PROVÁDĚNÍ REALIZACE.

ČETNOST  STAVEBNÍHO DOZORU  NEBO  TECHNICKÉHO DOZORU

JE STANOVENA  PO VZÁJEMNÉ  DOHODĚ  NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ  STAVEBNÍKA 

A  POTŘEB  KONKRÉTNÍ STAVBY.

 

 

CENA TECHNICKÉHO  DOZORU  INVESTORA:

ORIENTAČNĚ:

-V PŘÍPADĚ  OBČASNÉHO  DOZORU    OD     555,- / hodina  + doprava (z Prahy 9)

 

 

-V PŘÍPADĚ  TECHNICKÉHO DOZORU  A  KONTROLY FINANCOVÁNÍ CELÉ STAVBY

cca  3%  Z ROZPOČTU STAVBY.

(KONTROLA JEDNOTKOVÝCH CEN A VÝMĚR PROSTAVĚNOSTI,

KONTROLA KVALITY PRACÍ NA STAVBĚ DLE ČSN A PROJEKTOVÉ DOKUMNTACE,

KONTROLA SOUPISU PROVEDENÝCH  PRACÍ DODAVATELE MĚSÍČNĚ,

KONTROLA VÍCE A MÉNĚ PRACÍ,

KONTROLA HARMONOGRAMU PRACÍ, FOTODOKUMENTACE STAVBY).

 


Kontakt

Ing. Jiří Pernica
Kateřinská 1493/15, 120 00 Praha 2
702 155 355
45678286